Pohľad na vonkajšiu žeriavovú dráhu

Podrobnosti o fotografii

MONTI spol.s r.o.