Vstup do celého objektu je prístupný cez spoločnú vrátnicu

Podrobnosti o fotografii

MONTI spol.s r.o.