Blok textu: Pohľad do spoločného vestibulu
Vstup do objektu je regulovaný, každý z nájomníkov ma k dispozícii elektronický dotykový kľúč a navštevy svoj príchod ohlasujú prostredníctvom dverového telefónu

Podrobnosti o fotografii

MONTI spol.s r.o.